مجتمع آموزشی غیر انتفاعی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی با بیش از سال ها سابقه در زمینه رشد و تعلیم دانش آموزان در دو سطح راهنمایی و دبیرستان یکی از بهترین مدارس در سطح استان اصفهان می باشد و سالیان متمادی است که دانش آموزان آن در کنکور های سراسری و المپیاد های مختلف جز بهترین رتبه ها بوده اند و بیش از 90 درصد شان در دانشگاه های معتبر سراسر کشور مشغول تحصیل هستند. تلاش ما بر این است که روز به روز شاهد افتخارات بیشتر عزیزانمان باشیم

مدیریت مجتمع :mjdsaisf.persionblog.ir

دبستان دخترانه: utgirlschool.blogfa.com

دبستان پسرانه: utboyschool.blogfa.com