مجتمع آموزشی غیر انتفاعی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی با بیش از سال ها سابقه در زمینه رشد و تعلیم دانش آموزان در دو سطح راهنمایی و دبیرستان یکی از بهترین مدارس در سطح استان اصفهان می باشد و سالیان متمادی است که دانش آموزان آن در کنکور های سراسری و المپیاد های مختلف جز بهترین رتبه ها بوده اند و بیش از 90 درصد شان در دانشگاه های معتبر سراسر کشور مشغول تحصیل هستند. تلاش ما بر این است که روز به روز شاهد افتخارات بیشتر عزیزانمان باشیم

مدیر مجتمع

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه